El present lloc web i altres vinculats de CAFES PRATS MERCADER utilitzen cookies, pròpies i de tercers, per a la millora dels nostres serveis i de la seva experiència com a usuari, així com per oferir-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús. Més informació sobre la nostra Política de cookies aquí
close

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL www.cafespratsmercader.com

Adequació a l'REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i per qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES, d'ara endavant "RGPD") i normativa actualitzada en protecció de dades de caràcter personal.

1. CONTINGUT I CONFORMITAT.

La present es configura com la Política de Privadesa i Protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, podent denominar-se "Política de Privadesa") aplicable a les dades de caràcter personal facilitades a través del lloc web www.cafespratsmercader.com ( en endavant, el "Lloc Web").

"Usuari" és la persona que accedeix, utilitza Navega o contracta els serveis i / o productes oferts, gratuïts o onerosos, a través del lloc web.

L'Usuari decideix lliure i voluntàriament facilitar les seves dades de caràcter personal a través del lloc web, decidint lliure i voluntàriament la utilització dels serveis i vies de comunicació habilitades en el mateix o dur a terme la compra on-line, en el cas, podent exigir l'aportació de determinades dades de caràcter personal per poder donar resposta i tràmit a la seua voluntària elecció.

El subministrament, aportació o obtenció de dades personals implica per part de l'Usuari el seu consentiment exprés i la seva plena conformitat amb el contingut d'aquesta Política de Privacitat, consentint l'Usuari al tractament de dades de caràcter personal, el qual es realitzarà d'acord amb les finalitats i termes disposats en les condicions de compra (format com una unitat pel text contingut en aquest document, en la Política de Cookies, a l'Avís legal legal i, si escau, en les condicions generals de compra en línia) , formant conjuntament tot aquests documents, com una unitat, l'anomenat "Avís Legal complet", de manera que si no està d'acord amb algun dels termes disposats en aquests documents, li preguem no ens faciliti dades de caràcter personal ni utilitzi el Lloc Web ni cap dels serveis posats a la seva disposició.

L'usuari pot imprimir i emmagatzemar digitalment tots els documents esmentats.

Es recomana a l'Usuari la lectura íntegra de l'Avís Legal complet ( Termes i condicions generals de venda , Política de Privacitat i Política de cookies ), de manera regular, fins i tot cada vegada que accedeixi al Lloc Web i, en qualsevol cas, cada vegada que decideixi facilitar-nos dades de caràcter personal, ja que el seu contingut pot estar subjecte a modificacions. Qualsevol modificació serà degudament publicada i estarà sempre accessible al lloc web, fent referència a la seva versió i data.

2. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI, PRESTADOR DE SERVEIS, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES I MITJANS DE CONTACTE.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa que el titular del domini www.cafespratsmercader.com, l'empresa que presta els seus serveis i ofereix els seus productes a través del mateix (el vENEDOR) i el responsable del tractament de les dades de caràcter personal és:

Cafès Prats Mercader, SA, amb Domicili Social en C / Compte Borrell, 44-48, 08224 Terrassa, Barcelona i CIF A-58.079.211. L'empresa consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 21757, foli 188, full B-27583.

El nom comercial pel qual l'empresa pot ser coneguda en el mercat és "Cafès Prats Mercader".

Per a establir contacte directe amb Cafès Prats Mercader, S.A.:

- Adreça postal / domicili: C / Compte Borrell, 44-48, 08224 Terrassa, Barcelona

- Telèfon: + (34) 93 788 02 32.

- Correu electrònic: cafespratsmercader@hotmail.com

Per exercici de drets en protecció de dades de caràcter personal:

- Adreça postal / domicili: C / Compte Borrell, 44-48, 08224 Terrassa, Barcelona

- Correu electrònic: cafespratsmercader@hotmail.com

3. DRET D'INFORMACIÓ: TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I FINALITATS.

En compliment del que disposa el RGPD i en la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, Cafès Prats Mercader, S.A. l'informa:

• QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES SEVES DADES I QUINS SÓN LES SEVES DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE?

El responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos pel que fa a la gestió dels nostres usuaris i clients és Cafès Prats Mercader, SA , Amb domicili social al C / Compte Borrell, 44-48, 08224 Terrassa, Barcelona i CIF A-58.079.211.

A l'efecte de la nostra política de protecció de dades al telèfon de contacte és 93 788 02 32 i el correu electrònic de contacte cafespratsmercader@hotmail.com

• QUIN TIPUS DE DADES TENIM SOBRE LA SEVA PERSONA, COM ELS HEM OBTINGUT I PER QUÈ ELS SERVIR?

Les categories de dades personals que Cafès Prats Mercader, S.A. tracta sobre els seus clients i proveïdors són:

  • Dades d'identificació.
  • Adreces postals o electròniques.
  • Informació comercial.
  • Dades econòmiques i de transaccions.

En cap cas tractem dades especialment protegides.

A Cafès Prats Mercader, S.A. tractem les dades que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei postvenda, atenció al client, Qualitat de serveis, etc. D'aquesta manera, utilitzarem les seves dades amb les finalitats següents:

  • a) Enviament de la informació que ens sol·licitin mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa.
  • b) Gestió Comptable: gestió de facturació amb clients.
  • c) Gestió fiscal: aplicació de retencions, bonificacions, etc..
  • d) Gestió administrativa: gestió de logística, magatzem, lliuraments al client, recepció de mercaderies, etc.
  • i) Gestió d'usuaris del lloc web i venda on-line.
  • f) Màrqueting: Accions comercials sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients o aquelles persones que ens han sol·licitat informació relativa al passat incloent-hi la realització d'enquestes de satisfacció als nostres clients.

No anem a elaborar perfils comercials a base de la informació facilitada i en conseqüència tampoc prendrem decisions automatitzades en base d'un perfil comercial.

Quan en els mitjans habilitats per demanar les seves dades de caràcter personal les dades de caràcter personal estiguin marcats amb un (*) seran d'emplenament obligatori, sent la resta, voluntaris. Si no s'aporten dades considerades obligatòries, Cafès Prats Mercader, S.A. podrà no acceptar i / o gestionar la consulta formulada, el servei web utilitzat o la compra on-line que es pretengui realitzar.

Quan se sol·licitin dades de caràcter personal mitjançant emplenament d'un formulari o similar i calgui fer clic en un botó d ' "Enviar" o similar, es troba a la seva disposició un quadre amb "Informació bàsica en protecció de dades", així com es troba habilitada una casella d'acceptació indicant que ha llegit i acceptat, entre d'altres, aquesta Política de Privacitat (i disposant d'un enllaç directe a aquesta política de privacitat en aquest moment), de manera que l'fer clic a l'esmentada casella implicarà necessàriament que ha estat informat del contingut d'aquesta Política de privacitat i que atorga consentiment a la mateixa i al tractament de les dades de caràcter personal conforme al que disposa en el seu contingut.

• ¿DURANT QUANT DE TEMPS ES CONSERVEN LES MEVES DADES?.

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials i clients que Cafès Prats Mercader, S.A. recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i / o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas, Cafès Prats Mercader, S.A. guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això vol dir que podem conservar les teves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagis deixat d'utilitzar els nostres productes o que hagis deixat de fer servir aquesta pàgina web. Després d'aquest període, les teves dades personals seran eliminats de tots els sistemes de Cafès Prats Mercader, S.A.

El termini de conservació de les seves dades coincidirà amb la durada de la seva relació amb el responsable del tractament, relació de durada diferent per a cada un dels mitjans d'obtenció / enviament de dades i les seves finalitats. Així mateix, les dades es conservaran durant el termini necessari per al compliment d'una obligació legal que requereixi el tractament i conservació de les seves dades o es necessitin per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions relacionades amb la seva relació o amb el tractament de les seves dades, conservant-se en aquest cas fins a la finalització dels seus terminis de prescripció.

• QUINA ÉS LA BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES?

Segons tipus de tractament de dades li resumim a continuació la base de legitimació d'aquest tractament:

TRACTAMENT BASE DE LEGITIMACIÓ

Gestió Comptable: gestió de facturació amb clients i / o proveïdors Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts; compliment d'obligacions legals.

Gestió fiscal: aplicació de retencions, bonificacions, etc. Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts; Compliment d'obligacions legals

Gestió administrativa: gestió de logística, magatzem, lliuraments al client, recepció de mercaderies, etc. Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts; compliment d'obligacions legals.

Contacte: resposta a consultes realitzades a través dels formularis de contacte. Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat; compliment d'obligacions legals.

Registre d'usuaris: gestió d'usuaris del lloc web i compres realitzades. Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts; Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat; compliment d'obligacions legals.

Màrqueting: Accions comercials sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients o aquelles persones que ens han sol·licitat informació relativa al passat incloent-hi la realització d'enquestes de satisfacció als nostres clients. Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat (clients potencials), li fem constar que la retirada d'aquest consentiment en cap cas pot condicionar l'execució del contracte que hagués entre les parts; Interès legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades; compliment d'obligacions legals

• Quins són els DESTINATARIS DE LES MEVES DADES?

Cafès Prats Mercader, S.A. mai compartirà les teves dades personals amb cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagis autoritzat expressament.

L'informem que podem facilitar les teves dades personals a organismes de l'Administració Pública i autoritats competents en aquells casos que Cafès Prats Mercader, S.A. rebi un requeriment legal per part de les autoritats esmentades o en els casos que actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de Cafès Prats Mercader, S.A. o els seus clients i el públic en general.

Els destinataris de les seves dades seran el mateix responsable del tractament esmentat, així com tercers als quals sigui necessària la seva comunicació en compliment d'obligació legal o per resultar necessàries o derivades de l'existència de la seva relació jurídica amb el responsable del tractament, disposant-els següents destinataris, en alguns supòsits mitjançant comunicació directa del responsable de tractament i en altres mitjançant resposta a sol·licitud rebuda pel responsable del tractament (mitjançant el present document se li informa i consenteix expressament a la comunicació de les seves dades de caràcter personal a les següents destinataris, tots ells amb la finalitat de l'exercici de l'activitat pròpia de les seves funcions públiques i objectes socials):

a) En emplenament de formularis de contacte i / o mitjans de contacte habilitats al Lloc Web / registre d'usuaris sense compra en línia: el mateix responsable del tractament; tercers en compliment d'obligació legal; i tercers amb els quals el responsable del tractament mantingui un contracte de prestació de serveis (encarregat de tractament) només quan sigui necessari l'accés per aquests a les seves dades únicament en el marc de la finalitat de prestar serveis necessaris i / o associats amb: gestió de la seva sol·licitud, serveis administratius, serveis informàtics, serveis de gestió de pàgina web. Cafès Prats Mercader, S.A. exigeix ​​a aquests tercers el compliment dels requisits establerts en la normativa en protecció de dades de caràcter personal.

b) En contractació de productes i / o serveis a través del procediment de compra en línia del lloc web: el mateix responsable del tractament; tercers en compliment d'obligació legal; Entitat bancària o responsable de plataforma de pagament que hagi estat escollida, sense que Cafès Prats Mercader, SA, tingui accés a les dades de la seva targeta, compte bancari o als que proporcioni l'Usuari per al pagament a través del mitjà de pagament triat en cap cas, consentint en utilitzar el mitjà de pagament corresponent a l'aportació de les seves dades a l'esmentada entitat bancària o responsable de la plataforma de pagament triada, sense que pugui considerar comunicació o cessió de dades per part de Cafès Prats Mercader, SA; tercers amb els quals el responsable del tractament mantingui un contracte de prestació de serveis (encarregat de tractament) només quan sigui necessari l'accés per aquests a les seves dades únicament en el marc de la finalitat de prestar serveis necessaris i / o associats amb: gestió de la seva compra on-line i serveis contractats, serveis administratius, serveis informàtics, serveis de gestió de pàgina web. Cafès Prats Mercader, S.A. exigeix ​​a aquests tercers el compliment dels requisits establerts en la normativa en protecció de dades de caràcter personal.

• QUINS DRETS TINC EN PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Cafès Prats Mercader, S.A. està tractant dades personals que li concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d'accés a les seves dades personals, així com rebre'ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s'efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no sigui necessaris per als fins que van ser recollits.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. Cafès Prats Mercader, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, l'informem que té dret a retirar les seves consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix, s'informa a l'Usuari que en qualsevol moment pot exercir els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen al apartat 1, 'Cap de tractament' de la present política de protecció de dades i Privacitat de Cafès Prats Mercader, SA, adjuntant còpia del seu DNI. Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.

El titular de les dades de caràcter personal o persona que legalment o voluntàriament el representi, podrà exercir els seus drets en protecció de dades de caràcter personal davant el responsable del tractament Cafès Prats Mercader, S.A. Les dades identificatives del responsable del tractament i els canals de comunicació per exercir els seus drets, són els que consten al principi d'aquesta Política de Privacitat en l'apartat 2. La sol·licitud d'exercici dels drets en protecció de dades s'ha de fer indicant la referència " drets PDCP ", adjuntant còpia del document nacional d'identitat o document equivalent per acreditar la seva identitat, i de conformitat amb el que disposa la normativa en protecció de dades de caràcter personal.

4. PROTECCIÓ DE DADES DELS USUARIS DE LA PÀGINA WEB.

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, Cafès Prats Mercader, S.A. informa que les dades de caràcter personal dels usuaris del lloc web es tractaran per a l'activitat del tractament indicada per a cada via de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de Cafès Prats Mercader, S.A. . Aquest tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En prémer el botó "ENVIAR", l'Usuari consent al tractament de les seves dades per part de Cafès Prats Mercader, S.A ..

5. QUALITAT I VERACITAT DE LES DADES.

Cafès Prats Mercader, S.A. només sol·licitarà aquelles dades de caràcter personal que resultin adequades, pertinents i no excessives en relació a la finalitat per a la qual s'utilitzaran els mateixos.

L'Usuari garanteix la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades de caràcter personal facilitades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar al titular del lloc web o a tercers com a conseqüència de la inobservància de les esmentades garanties. Així mateix, es compromet a comunicar a Cafès Prats Mercader, SA, en cas de ser necessària, qualsevol modificació o rectificació dels mateixos, a fi que es trobin actualitzats en tot moment i no continguin errors. El procediment de comunicació d'aquestes circumstàncies serà el que s'estableix per a l'exercici dels drets en protecció de dades de caràcter personal.

Qui subministra les dades garanteix i es responsabilitza de ser el titular de les dades que facilita, sent responsable de qualsevol reclamació, dany o perjudici derivat de l'incompliment d'aquesta circumstància.

6. DADES DE TERCERS.

Si l'Usuari facilités dades de caràcter personal de tercers, amb caràcter previ, haurà d'haver informat a aquests tercers de forma expressa, precisa i inequívoca sobre els punts continguts en la present Política de Privadesa i haver obtingut el seu consentiment i representació per facilitar . En cas d'incompliment per part de l'Usuari, Cafès Prats Mercader, S.A.se eximeix de qualsevol responsabilitat o reclamació de tercers pel tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l'Usuari amb incompliment dels requisits disposats en aquest apartat. Tot això sense perjudici de la comunicació a realitzar per Cafès Prats Mercader, S.A. als esmentats tercers d'acord amb les dades de contacte facilitades en el seu cas per la seva banda, en compliment d'obligació legal.

7. MESURES DE SEGURETAT

Cafès Prats Mercader, S.A. adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa Europea i Espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament descrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

Cafès Prats Mercader, S.A. adopta i implanta les mesures d'índole tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, d'acord amb el que exigeix ​​la normativa en protecció de dades de caràcter personal, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són, de cap manera, indestructibles. Cafès Prats Mercader, S.A. tractarà les dades de caràcter personal facilitades per l'Usuari amb la deguda confidencialitat i deure de secret.

8. DADES DE MENORS D'EDAT.

L'accés i navegació pels continguts del Lloc Web és lliure i permès a qualsevol usuari d'Internet. No obstant això, la utilització i / o contractació de determinats serveis i / o productes oferts a través del lloc web disposa de limitacions d'edat. En tot cas, Cafès Prats Mercader, S.A. no pretén obtenir informació directament de menors.

Per a la realització de consultes o l'establiment de contacte informatiu i en general en la utilització de qualsevol mitjà pel qual es facilitin dades de caràcter personal, en el cas que l'Usuari sigui un menor d'edat de 16 anys o més , i si disposa de la capacitat oportuna, podrà facilitar directament les seves dades de caràcter personal en el Lloc Web a través de les vies de contacte habilitades, podent realitzar-se el tractament dels mateixos amb el seu consentiment, llevat que sigui legalment exigida l'assistència dels seus representants legals. No obstant, en el cas que l'Usuari sigui un menor d'edat de 15 anys o menys, independentment que hagi pogut tenir lliure accés a visitar el contingut del lloc web, no podrà facilitar directament les seves dades de caràcter personal per cap de les vies de comunicació o formularis disposats en el Lloc Web, requerint-se en aquest cas sempre el consentiment dels seus representants legals.

Per a la contractació de productes i / o serveis a través del Lloc Web l'Usuari haurà de tenir, com a mínim, 18 anys, ser titular del medi amb el qual es vagi a realitzar el pagament i disposar de la capacitat legal necessària per a contractar . En cas de ser menor d'edat o no disposar de la capacitat legal necessària, ha de tenir el consentiment dels seus representants legals.

Cafès Prats Mercader, S.A. s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquests requisits i es reserva el dret a impedir o no satisfer les comunicacions o contractació dels seus productes i / o serveis, per falta de capacitat legal. Per comprovar l'edat i, si escau, l'autenticitat del consentiment dels representants legals, Cafès Prats Mercader, S.A. disposarà de diversos procediments, podent sol·licitar còpia del document d'identitat i el contacte amb els representants legals per confirmar la representació i autorització, sense la qual no podrà tramitar la seva sol·licitud. Els representants legals seran considerats, en qualsevol cas, responsables dels actes que realitzin les persones que es trobin al seu càrrec, d'acord amb el que disposa la normativa vigent.

9. DURADA I MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

La Política de Privacitat aplicable serà la publicada al Lloc Web en cada moment. Cafès Prats Mercader, S.A. es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, en qualsevol moment i sense previ avís, el contingut d'aquesta Política de Privacitat per ampliació, millora, concreció o actualització del seu contingut, tant per canvis legislatius o jurisprudencials o d'estratègia empresarial, sense que aquesta modificació tingui caràcter retroactiu. En cas de modificació, deixarà de ser aplicable la versió anterior, i és aplicable la modificada a partir de la data de la publicació. La Política de Privacitat estarà sempre accessible al lloc web, amb informació sobre el nombre de la versió que es tracta i data de publicació, a partir de la qual entra en vigor.

10. PER QUÈ CAL ACCEPTAR AQUESTA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I DE PRIVACITAT?

Aquest apartat de Política de Protecció de Dades li proporciona d'una manera fàcilment accessible tota la informació necessària perquè puguis conèixer la tipologia de dades que Cafès Prats Mercader, S.A. manté sobre els seus clients potencials, clients i usuaris web, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades reconeix a Un. com a persona afectada i la manera de com exercir aquests drets. Per tant, amb l'enviament deliberat de les seves dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i / o amb l'inici de la relació mercantil amb la nostra empresa considerem que reconeix i accepta el tractament de les teves dades personals tal com es descriu en la present Política de Privacitat. Aquesta informació personal només es farà servir per als fins per als quals ens l'has facilitat o determinades normatives nacionals o regionals ens habiliten a fer-ho.

En qualsevol cas, hem de advertir-li que una negativa per part seva per facilitar-nos determinades dades sol·licitades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències serioses al moment de prestar les diverses prestacions contemplades dins el contracte mercantil formalitzat amb la part contractant.

Si tens qualsevol pregunta en relació a aquest apartat de Política de Privadesa i Protecció de Dades de Cafès Prats Mercader, SA, si us plau, poseu-vos en contacte amb l'empresa utilitzant l'adreça facilitada a l'apartat 2 i estarem encantats d'atendre't i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulguis plantejar.

11. NUL·LITAT I EFICÀCIA.

Si alguna de les clàusules o textos inclosos en aquest document fos declarada nul, el mateix document seguirà sent plenament eficaç i obligatori per a les parts en els mateixos termes, sempre que puguin subsistir sense les clàusules o textos declarats nuls.

12. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE.

La legislació aplicable serà l'espanyola. Llevat que resulti d'aplicació normativa específica que estableixi una altra jurisdicció, l'Usuari i Cafès Prats Mercader, S.A. se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Terrassa - Espanya per a qualsevol controvèrsia. Tot això sense perjudici de la nostra disposició a la resolució de tota controvèrsia prèviament de forma amistosa.